• ZPTeam Badania i Rozwój

  ZPTeam Research and Development

  Projekty Rozwojowe - Szkolenia

  Development Projects – Training

  Szkolenia i Technologie Światowe

  Training and Global Technologies

  WattPilote Tool Usage and Breakage Control

  Precision Agriculture

  SP Systemy Limitowania Skutków Kolizji

  SP CDL Collision Impact Limiting Systems

  MQL (Minimum Quantity Lubrication) Aerosol Cooling

  Own_C

  Application Own_C

  SmartDigitalTime

  Application SmartDigitalTime

  Schematy i Stanowiska Interaktywne

  Schematics and Interactive Workstations

  SmartDigitalPressure

  The SmartDigitalPressure Application

  OKI Wiedza Dla Kadry w Jednym Miejscu

  OKI Knowledge for Staff All in One Place

  CAG+CO2 Chłodzienie Alternatywne

  CAG+CO2 Alternative Cooling

  Badania Przemysłowe i Testy Produktów

  Industrial Research and Product Testing

  Industry Best Practices

  Best industry practices and value stream optimization

  Wyposażenie dla Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

  Equipment for Education and Higher Education

  Interaktywne Kosze

  Interactive Waste Sorting

  Staże Studenckie

  Internships for Students

  Scanning Tools

  20 - Testy i Produkcja Komponentów Specjalnych new3

  Tests and Production of Special Components

  Acoustic Imaging

  Asteroida BHP

  BHP Asteroid

  AR+VR

  Trade fairs and industry events

  Fast cameras and thermography

  Wsparcie Najmłodszych Twórców

  Support for Young Creators

  Presentations and Awards

  Wspieramy Ukraińskie Rodziny w Polsce

  We support Ukrainian Families in Poland

  HSM Kontrola Zamocowania Narzędzi

  HSM Tool Holding Control System

  PFR

  PFR

  VR – Experience Stress Relief