• Staże Studenckie

    Wiemy jak ważny jest dobry start. Wiemy, jak duży wpływ na nasze dalsze funkcjonowanie w środowisku pracy mają pierwsze chwile w kontaktach z realnym funkcjonowaniem, które wielu z nas stawiało jeszcze na studiach.
    Od początku naszej istnienia ZPTeam, angażowaliśmy się w staże studenckie z krajowymi ośrodkami akademickimi, w wyniku czego powstało ponad 50 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
    Zapraszamy do aplikowania na nasze staże tych wszystkich, którzy mają wizję robienia rzeczy ciekawych, a niekoniecznie standardowych.
    Wymagamy pasji i zaangażowania z Waszej strony, jednocześnie gwarantujemy, iż wspólnie będziemy odkrywać światy wykraczające poza horyzont.