• SP CDL Systemy limitujące skutki kolizji

    Nie można powiedzieć, aby słowo „kolizja” kojarzyło się nam dobrze. Rozpatrując zjawisko kolizji z punktu widzenia maszyn i urządzeń, możemy wiele powiedzieć o jego przyczynach. Często jest to błąd ludzki, lub niezadziałanie odpowiednich systemów kontrolnych, weryfikujących przyleganie detalu do baz na oprzyrządowaniu. Na ramionach robotów mogą to być przyczyny związane ze źle podanym detalem, na podajnikach portalowych, też znajdzie się wiele przyczyn, przez które dochodzi do kolizji. Rozwiązaniem mającym na celu limitowanie skutków kolizji jest zainstalowanie systemu SP CDL, działającego w oparciu o zainstalowanie akcelerometrów w odpowiednich miejscach w maszynach, na ramionach robotów, podajników portalowych i innych miejscach, które wymagają zabezpieczenia przed dotkliwymi skutkami kolizji. W oparciu o wieloletnią współpracę z firmą DigitalWay, której jesteśmy partnerem technologicznym, na zamówienie klientów testujemy i integrujemy urządzenia SP CDL. Zapraszamy do kontaktu w celu oceny potencjału zainstalowania urządzenia SP CDL w maszynach i urządzeniach z Państwa parku maszynowego.