• Projekty Rozwojowe – Szkolenia

    Stwierdzenie: „kto się nie rozwija ten się …”, powinno być motywatorem do ciągłego pogłębiania naszej wiedzy w dziedzinach, w których jesteśmy aktywni, w których widzimy perspektywę, ale również nie zapominajmy o tym co się nam podoba i czym się pasjonujemy. Nasze programy rozwojowe i szkolenia opracowujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie i projekty zrealizowane w przemyśle w kraju i na arenie międzynarodowej. Dla naszych zleceniodawców opracowujemy i prowadzimy projekty szkoleniowe związane z obsługą i utrzymaniem funkcjonowania linii produkcyjnych.
    Realizujemy również projekty rozwojowe szyte na miarę, wykraczające poza kanony i standardy. Mamy certyfikat ISO (PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: usług szkoleniowo-rozwojowo-doradczych z zakresu obsługi maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz autorskich aplikacji specjalnych i utrzymania ruchu w przemyśle). Jesteśmy również dostawcą oferującym projekty szkoleniowe z dofinansowaniem, realizowane przez Bazę Usług Rozwojowych PARP.