• Obrazowanie Akustyczne

    Maszyny, urządzenia, produkty, pojazdy czy też hale produkcyjne i budynki, wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z dźwiękiem, w tym także tym szkodliwym i uciążliwym – czyli hałasem, dzięki zastosowaniu techniki obrazowania akustycznego możemy „dosłownie” zobaczyć jego właściwości / parametry / sposób rozprzestrzeniania się. Powierzchniowe lub przestrzenne (w zależności od zastosowanej techniki) mapy przedstawiające rozkład np. poziomu ciśnienia akustycznego czy wektorów natężenia dźwięku pozwalają wskazać dominujące źródła dźwięku, ocenić ich parametry lub też wskazać drogi przepływu energii akustycznej. Dzięki czemu w sposób bardziej oparty na danych empirycznych możemy podejmować decyzje związane z konstrukcją czy też niezbędnymi zmianami w technologii wytwarzania, aby zapewnić bardziej komfortowe użytkowanie naszych produktów, lub aby nasze hale produkcyjne, były bardziej przyjazne pracownikowi. Opowiedz nam o Twoich wyzwaniach, o tym, z czym się właśnie mierzysz – zapraszamy do współpracy.